07:12, 04/12/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 3-12 đến 7 giờ ngày 4-12)

Sáng 4-12, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 3-12 đến 7 giờ ngày 4-12 , toàn tỉnh ghi nhận thêm 149 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 4-12, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 3-12 đến 7 giờ ngày 4-12 , toàn tỉnh ghi nhận thêm 149 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.T