Hướng dẫn đăng ký điểm kiểm dịch bằng QR Code

Thứ Sáu, 01/10/2021, 17:42 [GMT+7]

 

 

Nguồn: khanhhoa.gov.vn