04:06, 16/06/2021

Dự báo tác động của COVID-19 đến thị trường lao động toàn cầu

Theo dự báo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cuộc khủng hoảng thị trường lao động toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra còn lâu mới kết thúc và tình trạng này ít nhất còn tiếp diễn đến năm 2023.
 

Theo dự báo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cuộc khủng hoảng thị trường lao động toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra còn lâu mới kết thúc và tình trạng này ít nhất còn tiếp diễn đến năm 2023.

 

 
 
Theo TTXVN