UBND tỉnh Khánh Hòa:

Xem xét ban hành Quy định tạm thời quản lý hoạt động tàu thủy lưu trú qua đêm trên Vịnh Nha Trang

Thứ Sáu, 26/08/2022, 21:48 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành chức năng liên quan thẩm định, tham mưu UBND tỉnh việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu thủy lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang trước ngày 31-8.


Trước đó, UBND thành phố Nha Trang đã xây dựng dự thảo Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu thủy lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang. Theo đó, Quy định nhằm quản lý hoạt động tàu thủy lưu trú đêm trên vịnh Nha Trang gồm: điều kiện hoạt động của tàu thủy lưu trú đêm; điều kiện đối với người làm việc trên tàu thủy lưu trú đêm; quy định về cảng, bến, vùng neo đậu phục vụ tàu thủy lưu trú đêm; trách nhiệm của doanh nghiệp, thuyền viên, khách du lịch và các cơ quan chức năng có liên quan.


Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý hoạt động tàu thủy lưu trú đêm trên vịnh Nha Trang; doanh nghiệp tham gia kinh doanh hoạt động tàu thủy lưu trú đêm và khách lưu trú qua đêm trên tàu thủy lưu trú đêm thuộc vịnh Nha Trang.


Điểm đáng chú ý của quy định là  chủ tàu lưu trú có trách nhiệm khai báo đăng ký tạm trú cho khách du lịch lưu trú với cơ quan Công an theo quy định hiện hành. Danh sách khai báo đăng ký tạm trú cho khách du lịch lưu trú được xem là danh sách hành khách tham gia suốt hành trình. Cơ quan nhà nước sẽ cấp phép tàu lưu trú vào, rời cảng, bến. Tàu lưu trú chỉ được đón khách nghỉ đêm tại các cảng, bến du lịch đã được công bố trên địa bàn tỉnh và được sự đồng ý của cơ quan quản lý bến. Khi tàu đã có khách lưu trú thì sẽ  không được kết hợp đón khách tham quan du lịch, không được phát sinh tăng, giảm khách giữa hành trình…


K.T

.

các thông tin tiện ích