Sở Du lịch: Phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực du lịch cho doanh nghiệp

Chủ Nhật, 14/08/2022, 22:46 [GMT+7]

Sở Du lịch: Phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực du lịch cho doanh nghiệp

Ngày 12-8, Sở Du lịch tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực du lịch cho các doanh nghiệp (DN) kinh doanh dịch vụ lưu trú, lữ hành, khu, điểm du lịch và các DN kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.


Tại hội nghị, đại diện các DN được phổ biến Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch; Nghị định số 30/2022 quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia và Quyết định của UBND tỉnh quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, điều kiện hoạt động đối với các phương tiện vận tải hành khách đường thủy nội địa phục vụ khách du lịch; các quy định xử lý vi phạm hành chính đối hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ lữ hành và kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của khách du lịch…


X.T


 

.

các thông tin tiện ích