Tăng cường hỗ trợ cho các điểm du lịch

Thứ Ba, 05/04/2022, 22:37 [GMT+7]

Tăng cường hỗ trợ cho các điểm du lịch

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở: Du lịch, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo về hoạt động của khu, điểm du lịch.


Theo đó, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được phân công có trách nhiệm quảng bá, hỗ trợ, tạo điều kiện để các khu, điểm du lịch hoạt động hiệu quả; đồng thời kiểm tra, kịp thời xử lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, đảm bảo hoạt động của các khu, điểm du lịch đúng quy định pháp luật, an toàn phòng, chống dịch Covid-19. UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án phát triển sản phẩm du lịch địa phương phù hợp với định hướng phát triển du lịch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ.


Trước đó, Sở Du lịch tổ chức đoàn khảo sát một số khu du lịch, điểm du lịch để bổ sung các tour, chương trình du lịch mới của tỉnh trong thời gian tới, gồm 7 điểm: Hợp tác xã Trầm Hương Vạn Thắng (Vạn Ninh); Lăng Bà Vú (Ninh Hòa); Làng nghề Bánh Tráng và Khu Du lịch Suối Tiên (Diên Khánh); Vườn du lịch sinh thái Thanh Thảo (Cam Lâm); Khu du lịch Đồng Cừu Suối Tiên (Cam Ranh) và Nhà dài văn hóa (Khánh Sơn).


T.K

.

các thông tin tiện ích