Khánh Vĩnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động bay dù lượn

Chủ Nhật, 10/10/2021, 23:15 [GMT+7]

Khánh Vĩnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động bay dù lượn

UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và xử lý đối với các hoạt động bay dù lượn trên địa bàn huyện.


UBND huyện giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, rà soát, quản lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng phương tiện bay dù lượn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động phương tiện dù lượn, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và có biện pháp xử lý theo đúng quy định; hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn huyện về công tác quản lý vùng trời; phổ biến các quy định liên quan đến các tổ chức, cá nhân... Công an huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện bay dù lượn, người khai thác, chủ sở hữu thiết bị dù lượn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định...


V.T

 

.

các thông tin tiện ích