Tạm dừng việc phân cấp quản lý hoạt động du lịch

Thứ Năm, 02/11/2017, 21:12 [GMT+7]

Tạm dừng việc phân cấp quản lý hoạt động du lịch

Ngày 2-11, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về việc phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.


Theo lãnh đạo Sở Du lịch, một số nội dung cần được phân cấp trong lĩnh vực du lịch chủ yếu liên quan đến việc cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về một số hoạt động du lịch; tiếp nhận thông báo thời điểm bắt đầu kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành; phân cấp thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực du lịch…


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Trần Sơn Hải cho rằng, vấn đề phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn cấp huyện còn những vướng mắc. Vì thế, khi phân cấp, ủy quyền cho địa phương cấp huyện tỉnh không quy định được thủ tục giải quyết. Chính vì thế, cần tạm dừng việc phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực du lịch để chờ các nghị định, thông tư mới hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017. Sở Du lịch trong quá trình tham gia, góp ý các văn bản triển khai Luật Du lịch cần đề nghị việc phân cấp, ủy quyền trong việc quản lý tài nguyên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch và hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn cấp tỉnh. Sở Nội vụ phải tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, các cơ quan nhà nước cấp dưới. Trong thời gian chờ các văn bản hướng dẫn việc triển khai Luật Du lịch, các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như hiện nay.


N.T

 

.

các thông tin tiện ích