07:01, 22/01/2023

Để Cam Ranh cất cánh

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng phát triển TP. Cam Ranh là đô thị du lịch - logistics. Để thực hiện nhiệm vụ đặt ra, Thành ủy Cam Ranh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09. Trên cơ sở chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP. Cam Ranh đã rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó đưa ra nhiều chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới.

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng phát triển TP. Cam Ranh là đô thị du lịch - logistics. Để thực hiện nhiệm vụ đặt ra, Thành ủy Cam Ranh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09. Trên cơ sở chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP. Cam Ranh đã rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó đưa ra nhiều chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới.


Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đặt mục tiêu: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân hàng năm 12,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng đạt 60%; tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ đạt 31,7%; tỷ trọng ngành nông nghiệp đạt 8,3%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 12%, đến năm 2025 gấp 1,8 lần so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2020 - 2025 tăng từ 55 đến 60% so với giai đoạn 2015 - 2020, tương ứng từ 34.100 đến 35.200 tỷ đồng.

 

Tượng đài Bác Hồ  tại Công viên 18-10, TP. Cam Ranh.

Tượng đài Bác Hồ tại Công viên 18-10, TP. Cam Ranh.


Trong giai đoạn 2025 - 2030, thành phố sẽ tập trung chăm lo công tác giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội cho người dân. Đến năm 2030, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt 100%; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, thành phố tập trung xây dựng, phát triển 2 xã Cam Thịnh Đông và Cam Thành Nam thành phường. Mục tiêu đến năm 2025, xây dựng thành phố đạt các tiêu chí đô thị loại 2.

 

Cảng Cam Ranh  có nhiều tiềm năng  để phát triển dịch vụ logistics.

Cảng Cam Ranh có nhiều tiềm năng để phát triển dịch vụ logistics.


Trong thời gian tới, thành phố sẽ đầu tư các dự án hạ tầng khung để tạo động lực phát triển thành phố là đô thị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cảng, khu đô thị du lịch - logistics, nghỉ dưỡng, trung tâm giao thông quốc tế vùng và khu vực, gắn với an ninh quốc phòng. Đồng thời, tập trung kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Nam Cam Ranh, các cụm công nghiệp, các dự án công nghiệp trên địa bàn thành phố; hồ chứa nước Sông Cạn ở xã Cam Thịnh Tây để phục vụ Khu Công nghiệp Nam Cam Ranh. Đồng thời, sẽ xây dựng chiến lược phát triển logistics của thành phố đến năm 2030, qua đó định hướng, ưu tiên phát triển những loại hình logistics phù hợp với thế mạnh của thành phố.

 

Ông Lê Ngọc Thạch - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh: Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung thực hiện Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển đô thị du lịch - logistics theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung xây dựng chiến lược phát triển logistics của thành phố đến năm 2030 với định hướng ưu tiên phát triển những loại hình logistics phù hợp với thế mạnh của thành phố. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09, UBND TP. Cam Ranh xác định phải phát huy nội lực; đồng thời tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và nguồn vốn khác để đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Cùng với đó, thành phố sẽ kêu gọi các nhà đầu tư phát triển những dự án có quy mô lớn, trọng điểm, có tính lan tỏa, tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


VĂN KỲ