01:01, 25/01/2020

Niềm tin và nghị lực

Mùa xuân Canh Tý 2020 đã về. Trong tâm thức của triệu con dân đất Việt, mùa xuân luôn là một khởi đầu năm mới với sức sống mới. Những khó khăn, những hơn thiệt tạm lùi lại phía sau, nhường chỗ cho niềm tin, hy vọng. Như mùa xuân kia đầy nhựa sống bung nở những chồi xanh, hoa thắm trên những cành ngỡ tưởng nhựa khô.

Mùa xuân Canh Tý 2020 đã về. Trong tâm thức của triệu con dân đất Việt, mùa xuân luôn là một khởi đầu năm mới với sức sống mới. Những khó khăn, những hơn thiệt tạm lùi lại phía sau, nhường chỗ cho niềm tin, hy vọng. Như mùa xuân kia đầy nhựa sống bung nở những chồi xanh, hoa thắm trên những cành ngỡ tưởng nhựa khô.

 


Chúng ta đã đi qua năm 2019 với bao khó khăn và thách thức. Trong khó khăn chung, tỉnh có những khó khăn riêng. Trên con đường đi tới đã có lúc, có nơi vấp váp, đã có những sai sót, vấn đề là chúng ta kịp thời nhận ra, kịp thời khắc phục. Vấp váp ở đâu, hãy đứng lên làm lại ngay từ chỗ vấp đó. Đó là bản lĩnh, là ý chí quyết tâm, là truyền thống vượt khó của chúng ta.


Trong bức tranh tổng thể còn vương một số nét xám ấy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn lấp lánh những nét son. Bằng nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Các chỉ tiêu cơ bản của tỉnh đều đạt và vượt mức kế hoạch, đặc biệt có 8 chỉ tiêu chính đều vượt kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, an sinh và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đây là cơ sở, là nền móng để toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ.


Năm 2020, Đảng ta kỷ niệm tròn 90 năm ngày thành lập, một mốc thời gian quan trọng để ôn lại chặng đường gian khổ, hy sinh gần một thế kỷ qua đưa dân tộc đến với những tầm cao mới. Khánh Hòa cùng với cả nước khẩn trương chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trung ương Đảng đã thống nhất những định hướng đầu tiên, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mở tầm nhìn phát triển cho đất nước khi Đảng ta kỷ niệm tròn 100 năm ngày thành lập 2030.


Thế nước đang lên. Khánh Hòa cùng cả nước đang đứng trước vận hội mới. Vận hội nào cũng đi cùng với thách thức. Năm 2020 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi mỗi ngành, mỗi cấp và mỗi cá nhân phải phấn đấu nỗ lực hết mình. Cuộc sống phải biết mạnh mẽ vượt qua khó khăn, biết sửa sai sau những vấp váp để hướng về tương lai với khát vọng vươn tới những tầm cao.


Năm 2020, Đảng ta chọn chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm mới Canh Tý 2020 sẽ là năm toàn Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đoàn kết, nỗ lực vươn lên, hoàn thành thắng lợi những mục tiêu của năm và cả nhiệm kỳ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra với quyết tâm cao nhất.


Khánh Hòa