09:09, 28/09/2022

Ký kết quy chế phối hợp phát triển đảng, đoàn thể tại các đơn vị kinh tế tư nhân

Chiều 28-9, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với Ban Chỉ đạo phát triển Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân của Thị ủy Ninh Hòa, Huyện ủy Vạn Ninh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh về công tác phát triển đảng, đoàn thể tại các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn Khu Kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp của tỉnh.

Chiều 28-9, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với Ban Chỉ đạo phát triển Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân của Thị ủy Ninh Hòa, Huyện ủy Vạn Ninh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh về công tác phát triển đảng, đoàn thể tại các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn Khu Kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp của tỉnh.

 

Đại diện các đơn vị ký kết quy chế phối hợp.

Đại diện các đơn vị ký kết quy chế phối hợp.


Theo đó, thời gian tới, các đơn vị sẽ tập trung vận động kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú, người lao động đủ điều kiện gia nhập công đoàn, đoàn thanh niên tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Suối Dầu, Khu Kinh tế Vân Phong chưa có tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên. Từ đó, tạo tiền đề cho việc phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể tại các doanh nghiệp. Các bên cụ thể hóa các nội dung phối hợp trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng năm; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phối hợp trong thời gian tiếp theo…


PHÚ AN