Hội thảo khoa học về giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, 08/08/2022, 21:43 [GMT+7]

Hội thảo khoa học về giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 8-8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trong thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh. Tham dự hội thảo có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 130 đại biểu đến từ các trường, viện, các sở, ban, ngành, địa phương.

 

Quang cảnh hội thảo khoa học.

Quang cảnh hội thảo khoa học.


Tại hội thảo, đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh; giá trị của tác phẩm trong thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh; công tác thu hút nguồn nhân lực đầu tư, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển Khu Kinh tế Vân Phong; giá trị thực tiễn của tác phẩm trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; vai trò của tác phẩm đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh…


Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Khắc Toàn cho rằng các tham luận tại hội thảo đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng và nội dung khoa học sâu sắc, phong phú, chất lượng tốt; làm rõ giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư gắn với quá trình xây dựng và phát triển tỉnh giai đoạn hiện nay; là nguồn tư liệu thiết thực, bổ ích, kênh tham chiếu quan trọng để xây dựng và phát triển tỉnh trong thời gian tới. Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, đóng góp các ý kiến có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn, biến tư duy, nhận thức thành hành động cụ thể, mạnh mẽ, quyết liệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trung ương giao. Đồng thời, để sớm đưa Nghị quyết 55, ngày 16-6-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa vào thực tiễn, các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương tham mưu xây dựng dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan hữu quan trước khi trình HĐND tỉnh xem xét ban hành, triển khai…


V.G

.

các thông tin tiện ích