Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa:

Giám sát công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc ở Khánh Sơn

Thứ Năm, 02/06/2022, 21:16 [GMT+7]

Giám sát công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc ở Khánh Sơn

Sáng 2-6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa thực hiện giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện Khánh Sơn.


Hiện nay, huyện Khánh Sơn có hơn 5.300 hộ dân tộc thiểu số với hơn 20.000 người, chiếm tỷ lệ 71,5% dân số toàn huyện, trong đó đa phần là đồng bào Raglai. Những năm qua, huyện đã có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ; mở các lớp truyền dạy hát kể sử thi, đánh mã la, đàn đá, tái hiện lễ hội truyền thống, học tiếng nói và chữ viết của đồng bào… Trên địa bàn huyện có 1 di sản văn hóa phi vật thể (lễ bỏ mả của đồng bào Raglai) được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; 2 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp tỉnh. Huyện có 4 nghệ nhân được công nhận nghệ nhân ưu tú (hiện còn 3 người).


Đoàn giám sát đánh giá, huyện đã có nhiều nỗ lực trong bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn. Đoàn đề nghị huyện quan tâm nhiều hơn đến việc truyền dạy di sản văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ; có những giải pháp thiết thực đưa lễ hội vào đời sống cộng đồng dân cư…


N.T

 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 15 giây...