Triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Thứ Năm, 04/11/2021, 20:26 [GMT+7]

Triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Sáng 4-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.  
 
Năm 2022, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát 4 chuyên đề gồm: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021”; “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”.
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 4 cuộc giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có kế hoạch huy động các cơ quan của Quốc hội, đồng thời giao nhiệm vụ cho 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 63 đoàn đại biểu HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huy động tổng lực các cơ quan chức năng, các lực lượng tham gia. Bên cạnh đó, HĐND các cấp, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đoàn giám sát chuyên ngành, các cấp giám sát thực hiện một cách độc lập. Công tác giám sát phải đúng và trúng, chỉ rõ địa điểm, ghi rõ trách nhiệm giải trình của các tổ chức, cá nhân và kiến nghị, đề xuất sửa đổi chính sách pháp luật trong hệ thống pháp luật, chính sách của Nhà nước... 
 
CẨM VÂN
 
.

các thông tin tiện ích