Bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho 77 cán bộ đoàn - hội

Thứ Sáu, 19/11/2021, 22:25 [GMT+7]

Bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho 77 cán bộ đoàn - hội

Từ ngày 17 đến 19-11, Huyện đoàn Cam Lâm phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho 77 cán bộ đoàn - hội ở cơ sở năm 2021.


Các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; học tập 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên; hướng dẫn và thực hành các kỹ năng sinh hoạt đoàn - hội, kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng…


Vĩnh Thành

 

.

các thông tin tiện ích