Phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức bầu cử

Thứ Ba, 11/05/2021, 20:58 [GMT+7]

Phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức bầu cử

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.


Theo đó, đợt thi đua kéo dài từ ngày 1 đến 30-5. Đối tượng tham gia là các sở, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; cơ quan báo chí truyền thông; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.


Các chỉ tiêu thi đua tập trung chủ yếu xung quanh các vấn đề: Tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, hiệu quả; tổ chức nghiên cứu, quán triệt tốt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; có kế hoạch triển khai công tác bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm; phát động đợt thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, giải quyết kịp thời, chính xác các khiếu nại, tố cáo của cử tri. Bên cạnh đó còn có các nội dung: Trang trí khu vực bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu nghiêm trang, đúng quy định; đảm bảo cử tri đi bầu đạt 98% trở lên; kết quả bầu cử đảm bảo về chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý theo quy định; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử; đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời.


HẢI LĂNG

.

các thông tin tiện ích