Hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, 01/03/2021, 20:51 [GMT+7]

Hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 1-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử lấy ý kiến nơi công tác và làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.


Tại hội nghị, đại diện Mặt trận tỉnh đã thông qua các tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo báo cáo hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu là 13 người, trong đó địa phương 10 người, Trung ương 3 người. Dự kiến, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 đại biểu, gồm: 4 đại biểu do địa phương giới thiệu, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội gồm: Đơn ứng cử; sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú; tiểu sử tóm tắt; bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ tiến hành thủ tục giới thiệu người ứng cử và nộp hồ sơ người ứng cử về Ủy ban Bầu cử tỉnh, chậm nhất trước 17 giờ ngày 14-3.


C.Vân

 

.

các thông tin tiện ích