09:10, 12/10/2020

150 học viên tham gia lớp tập huấn công tác dân tộc

Ngày 12-10, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác dân tộc, Chương trình 135 năm 2020.

Ngày 12-10, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác dân tộc, Chương trình 135 năm 2020.

 

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn

 

Tham gia lớp tập huấn, 150 học viên là các cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở, người có uy tín ở các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được tập huấn các nội dung: Nghị quyết số 88 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; các quy định, tình hình thực hiện pháp luật và chính sách hiện hành của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; định hướng xây dựng pháp luật và chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số đến năm 2025, tầm hình 2030...

 

VĨNH THÀNH