08:09, 12/09/2020

Đại hội bất thường Hội Công chứng viên tỉnh Khánh Hoà

Đại hội được tổ chức để lấy ý kiến về Nội quy Hội Công chứng viên tỉnh Khánh Hoà, thay thế Điều lệ Hội CCV tỉnh Khánh Hoà đã hết hiệu lực theo quy định của Điều lệ Hiệp hội CCV Việt Nam.

Chiều 12-9, Hội Công chứng viên (CCV) tỉnh Khánh Hoà tổ chức Đại hội bất thường Hội CCV tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội được tổ chức để lấy ý kiến về Nội quy Hội CCV tỉnh, thay thế Điều lệ Hội CCV tỉnh đã hết hiệu lực theo quy định của Điều lệ Hiệp hội CCV Việt Nam. Bà Lê Lệ Hoa - Chủ tịch Hội CCV tỉnh Khánh Hoà chủ trì Đại hội. Ông Nguyễn Vinh Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội CCV Việt Nam dự Đại hội.


Tại Đại hội, các hội viên cùng chung nhận định, Điều lệ Hội CCV tỉnh chưa bao quát được hết các quy định và còn bất cập trong quản lý hội viên; cần thiết ban hành Nội quy Hội CCV tỉnh. Các hội viên cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nội quy. Dự thảo gồm 9 chương, 59 điều, trong đó có một số nội dung mới như: quy định về hội viên chính thức, hội viên danh dự, quan hệ của Hội CCV tỉnh với cơ quan quản lý nhà nước về công chứng.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.


Năm 2017, Đại hội lần thứ nhất Hội CCV tỉnh đã được tổ chức thành công. Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ Hội gồm 8 chương, 37 điều và được UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay, toàn tỉnh có 18 tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động; Hội CCV tỉnh có 49 hội viên. Hội đã ban hành 21 quyết định kết nạp hội viên mới, 9 quyết định thôi hội viên do nguyện vọng.

 

Một hội viên phát biểu ý kiến.
Hội viên phát biểu ý kiến.

 

Trong nhiệm kỳ, hội đã tạo một nhóm chung trên mạng xã hội Zalo để hội viên dễ dàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nắm bắt công việc của hội. Hội cũng phối hợp tổ chức bồi dưỡng cho hội viên về kỹ năng công chứng và nhận biết tài liệu thật, giả. Cơ sở dữ liệu công chứng của tỉnh đã được triển khai đến các tổ chức hành nghề công chứng  trên địa bàn tỉnh...


N.V