Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Ba, 22/09/2020, 23:07 [GMT+7]

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo chính thức tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 12-10 đến hết ngày 14-10- 2020 tại Trung tâm Hội nghị Khánh Hòa, 46 Trần Phú, TP. Nha Trang.


B.K.H

.

các thông tin tiện ích