Thành ủy Nha Trang tổ chức Hội nghị bất thường

Chủ Nhật, 26/07/2020, 20:49 [GMT+7]

Thành ủy Nha Trang tổ chức Hội nghị bất thường

Ngày 26-7, Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị bất thường.


Tại hội nghị, Thành ủy cho ý kiến các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; quyết toán ngân sách năm 2019; phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2019. Theo đó, đến ngày 22-7, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 1.565 tỷ đồng, đạt 27% dự toán; ước thực hiện cả năm hơn 3.028 tỷ đồng, đạt 52% dự toán.

 

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.


Thành ủy cho ý kiến báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 (lần 2) và dự kiến danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2021. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của thành phố hơn 598 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm đã giải ngân hơn 193 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch. Thành phố sẽ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công hơn 118 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư công năm 2020 dự kiến thực hiện hơn 479 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển theo phân cấp dự kiến hơn 2.796 tỷ đồng.


Ngay sau hội nghị Thành ủy, thành phố sẽ thường xuyên họp bàn, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để tăng thu ngân sách và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với tinh thần phấn đấu thu ngân sách năm 2020 ở mức cao nhất; phấn đấu đến ngày 30-9, sẽ giải ngân đầu tư công đạt 80% nguồn vốn tỉnh giao cho thành phố và giải ngân đạt 70% nguồn vốn từ ngân sách thành phố, đến cuối năm giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch.


Thành ủy cũng cho ý kiến chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Nha Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình làm việc của Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích