Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Khánh Hòa: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm

Thứ Năm, 28/05/2020, 21:25 [GMT+7]

Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Khánh Hòa: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm

Ngày 28-5, đoàn công tác của Trung ương do ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng dự làm việc có ông Nghiêm Phú Cường - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, phó trưởng đoàn. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đoàn.


Triển khai thực hiện đúng kế hoạch


Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Định báo cáo với đoàn công tác về kết quả công tác xây dựng Đảng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và những tháng đầu năm 2020; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Theo đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; đồng thời, đã tích cực cụ thể hóa hệ thống các văn bản của Trung ương cũng như nghiêm túc tổ chức thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra. Tỉnh ủy đã thành lập các tiểu ban của đại hội theo đúng thành phần quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều kênh thông tin. Các cơ quan báo chí địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp, mở các chuyên trang, chuyên mục để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý vào các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.


Đến ngày 17-1, 10 đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội điểm cơ sở cấp tỉnh. Đến ngày 20-5, có 324/682 tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội. Đảng bộ huyện Cam Lâm là đơn vị đại hội điểm đảng bộ cấp huyện (sẽ tổ chức đại hội từ ngày 15 đến 17-6), đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị.


Về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị đã được lấy ý kiến góp ý qua nhiều hội nghị, hội thảo và đang tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Sau đó, xin ý kiến của các bộ, ban, ngành Trung ương để tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ khóa XVII đã tổ chức lấy ý kiến góp ý lần thứ 7. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Nội dung xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Về công tác chuẩn bị nhân sự, Tỉnh ủy thông qua Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án nhân sự UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đã triển khai quy trình 5 bước lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tái cử BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đã thực hiện xong quy trình từ bước 1 đến bước 3 (trong quy trình 5 bước) lấy ý kiến giới thiệu nhân sự lần đầu ứng cử tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các bước còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong nửa đầu tháng 6-2020.

 

Đối với các đảng bộ trực thuộc, công tác chuẩn bị nhân sự ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cơ bản đã thực hiện xong quy trình các bước và xây dựng đề án, phương án nhân sự cấp ủy khóa mới, cơ bản đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và tỷ lệ đổi mới 1/3 cấp ủy theo quy định. Đối với cấp cơ sở, các cấp ủy cơ sở cơ bản bảo đảm được nhân sự chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới.

 

zzĐồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc.


Phải làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới


Thay mặt đoàn công tác, ông Trần Cẩm Tú đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh được tiến hành khẩn trương, chu đáo, tích cực, bám sát kế hoạch đề ra. Các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, đúng quy trình, quy định; thực hiện tốt việc rà soát, từng bước bổ sung quy hoạch, kiện toàn kịp thời cán bộ trước đại hội. Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội được quan tâm. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với phát động phong trào thi đua. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 680 ngày 30-8-2019 của UBKT Trung ương.


Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được tiến hành chặt chẽ, bài bản, đồng bộ, có chương trình, kế hoạch cụ thể; phân công trách nhiệm rõ ràng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, sai sự thật ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội, nhất là công tác nhân sự. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng văn kiện đại hội, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân vào các văn kiện, dành nhiều thời gian thảo luận dự thảo nghị quyết và chương trình hành động. Báo cáo chính trị phải thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ tỉnh. Cấp ủy phải làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới. Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực sự dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng quy trình, quy định, tạo được sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ và đồng thuận trong nhân dân. Ông nhấn mạnh, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhân tố đảm bảo cho thành công của đại hội, cũng như việc triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ mới. Vì thế, việc giới thiệu nhân sự cấp ủy phải đảm bảo tính ổn định, kế thừa, đổi mới; chú trọng tìm được những nhân tố mới, có đức, có tài; quan tâm cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số; không để xảy ra tiêu cực trong công tác nhân sự đại hội. Ông yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng các cấp; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc còn tồn tại ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện thật tốt, kịp thời các nội dung theo Thông báo kết luận số 680 của UBKT Trung ương; trong đó, tập trung kiểm điểm, xử lý các tập thể, cá nhân có vi phạm, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các chủ đầu tư để khắc phục các thiệt hại về kinh tế, thu hồi tài sản.


NAM DU

 


 

Chiều cùng ngày, ông Trần Cẩm Tú làm việc tại UBKT Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu UBKT Tỉnh ủy nói riêng, UBKT các cấp nói chung phải xác định công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hiện nay; tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định; chủ động, tích cực tham gia công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy…

  

.

các thông tin tiện ích