Đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, xã năm 2019

Thứ Tư, 15/04/2020, 14:31 [GMT+7]

Đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, xã năm 2019

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử (CQĐT) của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2019.


Theo đó, ở cấp huyện, cả 8 UBND cấp huyện đều đạt mức 1 (mức cao nhất) về điều kiện sẵn sàng xây dựng CQĐT. Về mức độ đạt được, 2 UBND đạt mức II gồm: Khánh Sơn, Cam Ranh; 4 UBND đạt mức III gồm: Khánh Vĩnh, Nha Trang, Ninh Hoà và Cam Lâm; 2 UBND đạt mức độ IV gồm Vạn Ninh và Diên Khánh.


Ở cấp xã, về mức độ đạt được, UBND TP. Cam Ranh có 3 xã, phường đạt mức I (Cam Linh, Cam Phú, Cam Nghĩa), 12 xã, phường còn lại đạt mức II. UBND TP. Nha Trang có 5 xã, phường đạt mức II, 22 xã, phường còn lại đạt mức độ III. Cả 14 xã, thị trấn của UBND huyện Khánh Vĩnh đạt mức độ IV. UBND thị xã Ninh Hoà có 14 xã, phường đạt mức độ III, 13 xã, phường còn lại đạt mức độ IV. UBND huyện Vạn Ninh có xã Vạn Thọ đạt mức độ I, 12 xã, thị trấn còn lại đạt mức độ II. UBND huyện Cam Lâm có 3 xã xếp hạng IV, còn lại 11 xã, thị trấn không xếp hạng. Các xã, thị trấn của UBND huyện Diên Khánh và Khánh Sơn không xếp hạng.


So với kết quả đánh giá, xếp hạng CQĐT cấp huyện, xã năm 2018, cấp huyện cơ bản giữ kết quả; cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ kết quả trên, UBND tỉnh yêu cầu cấp huyện, cấp xã có các biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng, phát triển CQĐT cấp mình.


Được biết, trong bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ CQĐT cấp xã và cấp huyện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành năm 2017, hạng mục điều kiện sẵn sàng CQĐT có 3 nhóm tiêu chí đánh giá về: cơ sở hạ tầng thông tin; nhân lực công nghệ thông tin và môi trường, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin. Hạng mục kết quả CQĐT có 4 nhóm tiêu chí đánh giá về mức độ hiện diện (tính minh bạch); mức độ tương tác; mức độ giao dịch và mức độ chuyển đổi. Thứ tự đánh giá từ cao xuống thấp tính từ mức độ 1 đến mức độ 4.


T.M

 

.

các thông tin tiện ích