Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28-3-1935 - 28-3-2020)

Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, toàn diện, rộng khắp

Thứ Sáu, 27/03/2020, 00:15 [GMT+7]

Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, toàn diện, rộng khắp

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo phương châm “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.  


Xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp


Những năm qua, ngoài việc tổ chức xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, quân nhân dự bị vững mạnh, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương tổ chức triển khai xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng DQTV luôn giữ một vị trí quan trọng trong lực lượng vũ trang của tỉnh. Với phương châm “ở đâu có dân thì ở đó có dân quân, ở đâu có tổ chức đảng và đảng viên thì ở đó có tổ chức DQTV”, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 414 đầu mối DQTV, đạt tỷ lệ 1,4% so với dân số. Trong đó, có 140 đầu mối dân quân và 274 đầu mối tự vệ.

 

Lực lượng dân quân tự vệ duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện đầu năm.

Đại đội Tự vệ Pháo phòng không, Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.


Hiện nay, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh đã bảo đảm được các yêu cầu về số lượng hợp lý, có chất lượng chính trị tốt, tổ chức biên chế chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp; có đầy đủ các thành phần binh chủng, xây dựng tổ chức biên chế phù hợp với từng địa phương như: Xây dựng trung đội dân quân cơ động, dân quân thường trực địa bàn trọng điểm; trung đội dân quân binh chủng pháo binh, phòng không; trung đội dân quân, tự vệ biển; đại đội tự vệ pháo phòng không… Cơ quan quân sự các địa phương luôn chủ động thực hiện nghiêm việc rà soát, đăng ký, quản lý, cho ra và kết nạp DQTV mới bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.


Công tác huấn luyện đạt hiệu quả

 
Để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Bộ CHQS tỉnh chú trọng xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở thông qua việc tham mưu cho tỉnh mở các lớp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ quân sự cơ sở; tổ chức hội thi bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn giỏi. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục chính trị cho phân đội và chiến sĩ DQTV.

 

Lực lượng dân quân tự vệ duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện đầu năm.

Lực lượng dân quân tự vệ duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện đầu năm.

 

Ngày 28-3-1935, tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ nhất tại Ma Cao (Trung Quốc), Đảng ta đã ra “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Với ý nghĩa đó, ngày 28-3 hàng năm đã được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định là ngày truyền thống của lực lượng DQTV.

Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch huấn luyện chiến đấu - giáo dục chính trị của Bộ CHQS tỉnh, các đầu mối đơn vị DQTV đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác huấn luyện. Quân số tham gia huấn luyện hàng năm luôn đạt trên 96%, bảo đảm chất lượng, đủ nội dung chương trình, thời gian theo quy định. Trong công tác huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, phù hợp với nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ an ninh ở cơ sở. Đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện đối với chiến sĩ DQTV năm thứ nhất và DQTV binh chủng. Qua kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 78%.


Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV  theo phương châm “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”; kiện toàn lực lượng trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và giữ vững tỷ lệ phần trăm so với dân số. Đặc biệt, lực lượng này ngày càng được nâng cao chất lượng về chính trị, chất lượng hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”.


Phát huy truyền thống trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng DQTV của tỉnh đã và đang không ngừng được nâng cao chất lượng về chính trị, quân sự, tham gia tích cực công tác dân vận, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo; xung kích đi đầu trong phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Qua đó góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh.


THẾ ANH 


 

Xung kích trên mọi lĩnh vực
 
 
Hàng năm, ngoài tham gia huấn luyện, học tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương; lực lượng dân quân tự vệ luôn xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
 
 

 

Lực lượng Tự vệ của Công ty Yến sào Khánh Hòa tuần tra trên biển.
Lực lượng Tự vệ của Công ty Yến sào Khánh Hòa tuần tra trên biển.

 

Đại đội Tự vệ Pháo phòng không, Công ty Cổ phần  Dệt may Nha Trang huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Đại đội Tự vệ Pháo phòng không, Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

 

 

Lực lượng nữ dân quân Binh chủng Y tế của  TP. Nha Trang tập huấn phòng, chống dịch Covid-19.
Lực lượng nữ dân quân Binh chủng Y tế của TP. Nha Trang tập huấn phòng, chống dịch Covid-19.


 

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Khánh Sơn  tham gia sửa chữa nhà giúp dân.
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Khánh Sơn tham gia sửa chữa nhà giúp dân.

 

 

Lực lượng dân quân tự vệ thị xã Ninh Hòa tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.
Lực lượng dân quân tự vệ thị xã Ninh Hòa tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

 

T. Anh

 

.

các thông tin tiện ích