Triển khai công tác tư pháp năm 2020

Thứ Ba, 14/01/2020, 13:33 [GMT+7]

Triển khai công tác tư pháp năm 2020

Sáng 14-1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020.


Năm nay, ngành Tư pháp đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh tại địa phương do UBND tỉnh giao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, quốc tịch; quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiệu quả. Ngành cũng tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu và thông tin ngăn chặn trong hoạt động công chứng; đẩy mạnh trợ giúp pháp lý...


Tính đến ngày 21-11-2019, Sở Tư pháp đã hoàn thành 286 nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, đạt 97%, còn lại đang thực hiện. Năm 2019, ngành Tư pháp tiếp tục thể hiện tốt vai trò tham mưu về thể chế cho UBND tỉnh; chất lượng công tác thẩm định văn bản ngày càng được nâng cao. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù được quan tâm triển khai.  Sở cũng chủ động tham mưu, theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính. Trong năm, sở đã cấp hơn 12.300 phiếu lý lịch tư pháp, tỷ lệ giải quyết đúng và sớm hạn đạt 99,98%. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được chú trọng. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp còn tồn đọng do lượng thông tin cần xử lý quá lớn trong khi nhân sự mỏng...

 Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen.
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen.


Nhân dịp này, Sở Tư pháp và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua chuyên đề năm 2019 được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.


N.V
 

.

các thông tin tiện ích