Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ Sáu, 03/01/2020, 17:32 [GMT+7]

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Chiều 3-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tỉnh Khánh Hoà (viết tắt là BCĐ) chủ trì cuộc họp BCĐ để đánh giá kết quả thực hiện QCDCCS năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.


Năm 2019, việc thực hiện QCDCCS ở tất cả các loại hình được tổ chức khá nghiêm túc, góp phần phát huy, mở rộng dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội. Các cơ quan nhà nước đã thực hiện QCDCCS gắn với công tác cải cách hành chính và công tác dân vận của chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân. Toàn tỉnh giảm 17 đầu mối cấp phòng thuộc đơn vị cấp tỉnh và giảm 13 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp; có 2 xã đạt đủ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 6 xã đạt 18/19 tiêu chí... Tuy nhiên, việc thực hiện QCDCCS ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn mang tính hình thức. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số xã, phường còn lúng túng.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận.
Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận.


Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận, năm nay, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện QCDCCS, sao cho từng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp phải thực sự gần dân. Đặc biệt, tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDCCS, tập trung vào vấn đề công khai, dân chủ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ông Nguyễn Tấn Tuân thống nhất sẽ triển khai giám sát chuyên đề về quá trình thu hồi đất, sử dụng đất ở một số dự án. BCĐ cũng xác định đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện QCDCCS gắn với cải cách hành chính và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện dân chủ đại diện, phát huy dân chủ trực tiếp trong thực hiện QCDCCS...


N.V


 

.

các thông tin tiện ích