Giao ban Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện

Thứ Sáu, 10/01/2020, 22:22 [GMT+7]

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện

Chiều 10-1, các ông: Lê Xuân Thân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng – Trưởng Ban dân Vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Tham dự hội nghị có ông Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

Quang cảnh tại hội nghị
Quang cảnh tại hội nghị

 

Năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và chương trình đã đề ra và có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả. Các Ban HĐND tỉnh đã chủ động, chu đáo trong hoạt động thẩm tra; công tác giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh có trọng tâm, thực chất, bám sát các vấn đề cấp bách mà HĐND tỉnh, cử tri trong tỉnh quan tâm, phương thức giám sát, khảo sát luôn được đổi mới. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được duy trì, kịp thời, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của HĐND tỉnh… Năm 2020, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: giám sát những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong các ngành, lĩnh vực trọng yếu; tổ chức tốt nội dung các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, tổ chức tốt 4 kỳ họp thường lệ và các kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh; tổ chức tốt việc góp ý kiến vào các dự thảo luật; giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan khác; thực hiện tốt công tác thông tin, tiếp xúc cử tri…

 

Trong khi đó, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã tổ chức tốt các kỳ họp HĐND; thường trực HĐND các địa phương đã tổ chức 13 cuộc giám sát chuyên đề, với các nội dung giám sát đều là những vấn đề “nóng”, bức xúc của cử tri các địa phương. Thường trực HĐND các địa phương cũng đã phối hợp tốt với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri; công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan các địa phương cũng được triển khai hiệu quả qua đó giúp Thường trực HĐND các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình tại địa phương; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được quan tâm…

 

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã giải đáp một số nội dung thảo luận, kiến nghị của Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND cấp huyện như: đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát, khảo sát; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, điều hành các buổi tiếp xúc cử tri; đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị nhiều lần của cử tri; việc phân cấp, ủy quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; việc chậm triển khai một số dự án ở các địa phương…  Đồng thời, giới thiệu một điểm đã được sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

 

HẢI LĂNG

 

.

các thông tin tiện ích