11:01, 09/01/2020

Các cơ quan, đơn vị phải cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2019, vào ngày 9-1. Dự hội nghị còn có các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2019, vào ngày 9-1. Dự hội nghị còn có các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị.

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 cơ quan báo chí địa phương, 35 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và TP. Hồ Chí Minh với hơn 300 nhà báo. Năm 2019, có hơn 11.000 tin, bài của các cơ quan báo chí viết về Khánh Hòa. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý định hướng, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí trên địa bàn. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; tích cực thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều bài viết đấu tranh chống lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội và kịp thời đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực phản động…


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Định đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ phóng viên, nhà báo trong việc phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có nhiều tác phẩm báo chí nhận được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân. Ông đề nghị các phóng viên, nhà báo trong thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò phản biện, đấu tranh với những vấn đề sai trái trong xã hội. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan của tỉnh cần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí; không được né tránh báo chí mà phải bố trí người phát ngôn trong mỗi cơ quan, tổ chức họp báo, điểm báo, phản hồi thông tin cho báo chí… Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới tới các phóng viên, nhà báo.


N.T