TP. Nha Trang sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thứ Sáu, 30/08/2019, 12:33 [GMT+7]

TP. Nha Trang sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Sáng 30-8, UBND TP. Nha Trang, Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Trong 10 năm qua, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang đã phối hợp hiệp đồng với các ban ngành, đoàn thể, địa phương tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị.

 

Lãnh đạo Thành ủy Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể.
Lãnh đạo Thành ủy Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể.

 

Chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm sau cao hơn năm trước; xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đảm bảo đủ số lượng và chất lường ngày càng nâng lên, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh trên địa bàn.

 

Công tác huấn luyện hàng năm đều được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung, chương trình kế hoạch. Trong đó tổ chức diễn tập vận hành cơ chế cấp huyện và diễn tập chỉ huy cơ quan theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị đạt được mục đích yêu cầu đề ra, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng an ninh của Đảng, về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; đồng thời vận dụng các quy định, cơ chế một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn cụ thể trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Lãnh đạo UBND TP. Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân.
Lãnh đạo UBND TP. Nha Trang trao giấy khen cho các cá nhân.

 

Nhờ đó tiềm lực của khu vực phòng thủ ngày càng được tăng cường, thế trận quân sự được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc; sự kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh ngày càng chặt chẽ.

 

Dịp này, UBND TP. Nha Trang tặng giấy khen cho 30 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

 

THẾ ANH

 

.

các thông tin tiện ích