Khối các sở quản lý nhà nước 1:

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Thứ Hai, 28/01/2019, 22:58 [GMT+7]

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Ngày 28-1, Khối các sở quản lý nhà nước 1 gồm các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Ngoại vụ tổ chức hội nghị trù bị tổng kết phong trào thi đua năm 2018.


Năm 2018, các đơn vị trong khối đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều cá nhân, tập thể của các đơn vị trong khối được biểu dương, khen thưởng.


Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh tặng bằng khen cho Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo.


V.G
 

.

các thông tin tiện ích