Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Vạn Giã

Thứ Tư, 10/10/2018, 21:44 [GMT+7]

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Vạn Giã

Ngày 10-10, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được huyện Vạn Ninh chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã. Đến dự có ông Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.


5 năm qua, MTTQ thị trấn Vạn Giã đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Trong 5 năm, MTTQ Việt Nam thị trấn đã vận động được hơn 380 triệu đồng ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất và hoa màu trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.


Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ thị trấn Vạn Giã và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động Mặt trận.


Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử UBMTTQ Việt Nam thị trấn Vạn Giã nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 41 người, hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vạn Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 17 người.


THANH HẢI
 

.

các thông tin tiện ích