Ninh Hòa, Cam Lâm, Đảng ủy Khối doanh nghiệp:

Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05

Thứ Sáu, 10/08/2018, 21:24 [GMT+7]

Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05

. Ngày 10-8, Thị ủy Ninh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2018.


2 năm qua, Ninh Hòa đã triển khai được 244 lớp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề với 31.680 lượt người tham gia, đạt 95%. Qua đó, đã có những cách làm hay, mô hình sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương như: khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; con đường cựu chiến binh tự quản; nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; thắp sáng đường quê…


Nhân dịp này, Thị ủy Ninh Hòa tặng giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05.


. Cùng ngày, Huyện ủy Cam Lâm tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.


Qua 2 năm triển khai Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan tỏa và từng bước phát huy tác dụng tích cực trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Theo đó, đa số cán bộ, đảng viên thể hiện rõ hơn ý thức tự giác, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cá nhân; có tinh thần cần, kiệm, liêm, chính; nhiều chuyển biến tốt trong quan hệ với nhân dân, tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các ngành, địa phương. Đặc biệt, đã có tác động to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.


Tại hội nghị, 26 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng.


. Tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 và học tập chuyên đề hàng năm được Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã vận dụng và cụ thể hóa thành những nội dung phù hợp, lồng ghép, áp dụng có hiệu quả vào điều kiện thực tế của đơn vị, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, nhiều đề tài, sáng kiến mới được áp dụng làm lợi cho doanh nghiệp và Nhà nước hàng tỷ đồng. Thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với tình hình đơn vị; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 và các phong trào thi đua yêu nước…


Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân; biểu dương 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05.


T.Nông - H.Ấn - Phan Hương - N.D

.

các thông tin tiện ích