KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11-6-1948 - 11-6-2018)

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa, sâu rộng

Thứ Hai, 11/06/2018, 00:10 [GMT+7]

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa, sâu rộng

Thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và đạt hiệu quả cao, tạo động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Tại Khánh Hòa, cùng với đồng bào cả nước, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân dân Khánh Hòa đã một lòng đi theo cách mạng, đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện thắng lợi những phong trào thi đua trong từng giai đoạn cách mạng. Trên lĩnh vực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, một số phong trào nổi bật như: “Hoàn thành xuất sắc và về trước các chỉ tiêu kế hoạch”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... đã được phát động rộng khắp và trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy các tập thể, cá nhân tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo đảm an sinh xã hội.

 

Đồng chí Lê Đức Vinh -  Chủ tịch UBND tỉnh thăm nhà máy sản xuất  của Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang. Ảnh: Bích La

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh thăm nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang


Trong 5 năm (2010 - 2015), Liên đoàn Lao động tỉnh với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có 112 công trình sản phẩm được hoàn thành với tổng trị giá hơn 4.470 tỷ đồng. MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua có hiệu quả, đã phát huy vai trò to lớn của mình trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong giai đoạn 2010 - 2015, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 240 tỷ đồng, số tiền này được tỉnh dùng xây mới hơn 2.954 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa hơn 2.629 căn nhà cho các hộ nghèo, xây mới 872 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, trợ giúp 116.855 hộ nghèo phát triển sản xuất… Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua như: “Hai tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Xã hội hóa trong giáo dục”… Công an tỉnh duy trì thường xuyên và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”…


Hiện nay, cùng với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tiếp tục đẩy mạnh theo hướng đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, toàn tỉnh cũng đang tích cực tham gia các phong trào thi đua lớn do Trung ương phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Rất nhiều phong trào thi đua yêu nước từ tỉnh đến cơ sở đang phát triển mạnh mẽ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và cả nước.


Theo ông Văn Ngọc Sen - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trong các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Từ phong trào thi đua ái quốc, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa; tặng danh hiệu “Anh hùng thời kỳ đổi mới” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ninh Hòa, Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân của tỉnh. Đặc biệt, trong những năm qua, phong trào thi đua của tỉnh luôn gặt hái được những kết quả đáng khích lệ, luôn là đơn vị đạt thứ hạng cao trong phong trào thi đua Cụm các tỉnh Duyên hải miền Trung…


70 năm đã đi qua, lời kêu gọi của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” vẫn còn nguyên giá trị và luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.


NAM DU


 . Giai đoạn 2010 - 2015, Khánh Hòa đã có 425 bà mẹ được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”; 2 tập thể và 12 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng; 58 tập thể và 67 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng. Thủ tướng Chính phủ đã tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 49 tập thể; bằng khen cho 163 tập thể và 191 cá nhân. Về khen thưởng cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 1.857 tập thể; “Cờ thi đua của UBND tỉnh” cho 222 tập thể; “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 52 cá nhân; bằng khen cho 3.182 tập thể và 4.896 cá nhân.


. Năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 591 tập thể, 1.816 cá nhân. Tỉnh Khánh Hòa được Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các tỉnh duyên hải miền Trung năm 2017.

 
 

.

các thông tin tiện ích