09:11, 22/11/2020

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đặt hàng thuộc kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đang triển khai tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh đặt hàng thuộc kế hoạch KH-CN năm 2021.


Theo đó, các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia chủ trì thực hiện 6 nhiệm vụ (đề tài) gồm: “Nghiên cứu tạo chế phẩm nhũ nano lipid chứa các dịch chiết tỏi, ớt và quế để phòng trừ sâu, bệnh hại trên rau ăn lá và lúa”; “Đánh giá khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh với bò đực BBB, bò đực Senepol và khả năng sinh trưởng của con lai F1 tại Khánh Hòa”; “Ứng dụng KH-CN phát triển cây cam xoàn (Citrus nobilis) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”; “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm mực lá (Sepioteuthis lessoniana  Férussac, 1831) tại Khánh Hòa”; “Ứng dụng công nghệ “sông trong ao” để nuôi cá biển tại Khánh Hòa”; “Nghiên cứu thực trạng kiểm soát nhiễm khuẩn và xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.


Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia gửi hồ sơ về Sở KH - CN (khu liên cơ I - số 1 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trước 17 giờ ngày 20-1-2021.


K.H