Hướng dẫn mới về tội gian lận, tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp cho người lao động

Thứ Ba, 20/08/2019, 05:57 [GMT+7]

Hướng dẫn mới về tội gian lận, tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp cho người lao động

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Nghị quyết số 05/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế (BHYT) và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự.


Theo đó, nghị quyết quy định rõ tình tiết định khung hình phạt gồm: Có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; phạm tội 2 lần trở lên; không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động.


Cụ thể, đối với tình tiết “có tính chất chuyên nghiệp” là trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi gian lận BHXH, BHTN, BHYT từ 5 lần trở lên (không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích) và người phạm tội lấy khoản lợi bất chính thu được từ việc phạm tội làm nguồn thu nhập.


“Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt” là trường hợp người phạm tội sử dụng công nghệ cao, móc nối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước hoặc thủ đoạn gian dối, mánh khóe khác để tiêu hủy chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm.


“Phạm tội 2 lần trở lên” là trường hợp đã thực hiện hành vi phạm tội từ 2 lần trở lên nhưng đều chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.


Đối với tình tiết “không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động” là trường hợp người sử dụng lao động đã thu hoặc đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm của người lao động nhưng không đóng cho cơ quan bảo hiểm.


Bên cạnh các nội dung trên, Nghị quyết số 05 cũng hướng dẫn chi tiết các nội dung như: Truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể; xử lý hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động thực hiện trước ngày 1-1-2018; xác định tư cách tố tụng của cơ quan BHXH…


Nghị quyết số 05 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2019.


V.G (Tổng hợp)

.

các thông tin tiện ích