Nghiên cứu, rà soát pháp luật liên quan đến condotel, officetel

Thứ Tư, 14/08/2019, 21:56 [GMT+7]

Nghiên cứu, rà soát pháp luật liên quan đến condotel, officetel

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 999/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.


Theo đó, để triển khai thực hiện đề án, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, rà soát pháp luật liên quan về mô hình kết hợp văn phòng khách sạn (officetel). Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nghiên cứu pháp luật liên quan về dịch vụ chia sẻ phòng ở, mô hình kết hợp căn hộ - khách sạn (condotel); chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý lĩnh vực lưu trú du lịch theo mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch.


Bên cạnh đó, giao Bộ Công an xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép chia sẻ, kết nối mở với các ngành dịch vụ (tài chính, ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm,...). Ngoài ra, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế...


Quyết định 999/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12-8-2019.


T.K
 

.

các thông tin tiện ích