Không nên mở nhạc quá lớn

Thứ Sáu, 29/07/2022, 20:25 [GMT+7]
Chúng tôi là những hộ dân sống gần Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Nha Trang ở số 11 Cao Bá Quát. Thời gian qua, chúng tôi rất phiền lòng khi trung tâm mở nhạc tập thể dục quá lớn, từ 5 giờ sáng đến 19 giờ mỗi ngày, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của các hộ dân, nhất là vào thời gian nghỉ ngơi.
 
Chúng tôi mong trung tâm xem xét, điều chỉnh âm thanh phù hợp hoặc có giải pháp để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh.
 
Một số hộ dân đường Cao Bá Quát
.

các thông tin tiện ích