11:07, 17/07/2022

Bảng tên đường cần thay mới

Hiện nay, tại điểm giao Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, bảng tên đường Nguyễn Trường Tộ vừa nằm trong tán lá cây vừa bị mờ nhạt rất khó nhìn (ảnh).

Hiện nay, tại điểm giao Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa bảng tên đường Nguyễn Trường Tộ vừa nằm trong tán lá cây vừa bị mờ nhạt rất khó nhìn (ảnh).

 


Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục.


THIỆN NHƠN