10:12, 16/12/2021

Cần làm mới bảng tuyên truyền

Hiện nay, trước Trường THCS Ngô Quyền (xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh) có bảng tuyên truyền bị phai mờ, không còn đọc được nội dung tuyên truyền (ảnh).

Hiện nay, trước Trường THCS Ngô Quyền (xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh) có bảng tuyên truyền bị phai mờ, không còn đọc được nội dung tuyên truyền (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền và đảm bảo mỹ quan.

 


THÀNH TIẾN