Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Thứ Ba, 24/03/2020, 22:18 [GMT+7]

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Bà Phan Tường Vân (phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang): Mức giảm trừ gia cảnh nên quy định theo hệ số lương cơ sở

 


Việc Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân theo hướng dự kiến từ kỳ tính thuế năm 2020, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng lên mức 11 triệu đồng/tháng; còn mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng theo tôi chưa phù hợp. Bởi, mức giảm trừ gia cảnh quy định từ năm 2013 đến nay mới chuẩn bị điều chỉnh. Trong khi mức dự kiến điều chỉnh mới cũng còn thấp trong điều kiện hiện nay, vì với mức thu nhập này mới chỉ đủ sống chứ chưa có cơ sở để tích lũy. Trong vài năm tới, mức giảm trừ như vậy càng không phù hợp. Vì thế, theo tôi, thay vì quy định cứng mức giảm trừ gia cảnh như vậy nên quy định hệ số nhân mức lương cơ sở để khi lương cơ sở điều chỉnh tăng, mức giảm trừ gia cảnh cũng tăng theo. Cá nhân tôi đề xuất mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế nên bằng 10 lần lương cơ sở, còn mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 4 đến 5 lần lương cơ sở.


N.D (Ghi)

 

.

các thông tin tiện ích