Phản hồi:

Cơ sở tái chế nhựa gây ô nhiễm ở Cam Lâm: Đã bị đình chỉ hoạt động

Thứ Bảy, 07/09/2019, 01:17 [GMT+7]

Cơ sở tái chế nhựa gây ô nhiễm ở Cam Lâm: Đã bị đình chỉ hoạt động

Báo Khánh Hòa thứ Sáu, ngày 23-8 có bài viết “Cơ sở tái chế nhựa gây ô nhiễm” tại thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Sau khi báo phát hành, UBND huyện Cam Lâm đã kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, chế biến của cơ sở tái chế nhựa phế liệu và cho biết chủ cơ sở là ông Phạm Văn Duy chưa chấp hành một số nội dung về bảo vệ môi trường, đất đai. Cụ thể: Cơ sở không có hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo quy định; chất thải rắn chưa được thu gom, lưu trữ và xử lý theo quy định; vị trí cơ sở không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, sử dụng đất sai mục đích được cấp, không phù hợp với mục đích sản xuất, kinh doanh, chế biến; cơ sở tái chế nhựa phế liệu nằm gần khu dân cư sinh sống. Vì vậy, việc xả khí thải, mùi ra môi trường không khí xung quanh sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Mặc khác, ngành nghề của cơ sở được xem là ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Do đó, UBND huyện Cam Lâm đã đình chỉ hoạt động của cơ sở tái chế nhựa phế liệu này và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3718005459 ngày 5-6-2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cam Lâm cấp.


B.K.H

.

các thông tin tiện ích