10:03, 16/03/2022

Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup: Trao hỗ trợ cho 38 thương binh, bệnh binh

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mới đây, đơn vị đã tiếp nhận nguồn tài trợ của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup về việc dành 570 triệu đồng tặng cho 38 thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mới đây, đơn vị đã tiếp nhận nguồn tài trợ của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup về việc dành 570 triệu đồng tặng cho 38 thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trên địa bàn tỉnh.


Trên cơ sở đó, sở đã yêu cầu các địa phương khảo sát, lập danh sách những người nằm trong quy định gửi về sở phân bổ. Theo đó, có 38 thương binh, bệnh binh đủ điều kiện được nhận mức hỗ trợ 15 triệu đồng/người gồm: huyện Diên Khánh 6 người; huyện Cam Lâm 1 người; TP. Nha Trang 18 người; huyện Vạn Ninh 3 người; thị xã Ninh Hòa 10 người. Trong thời gian tới, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các xã, phường, thị trấn thực hiện các thủ tục và trao hỗ trợ cho các thương binh, bệnh binh theo quy định.

V.G