Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa:

Ký kết hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản giúp nông dân

Thứ Ba, 28/09/2021, 17:11 [GMT+7]

Ký kết hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản giúp nông dân

Chiều 28-9, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản cho nông dân, ngư dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

 

Đại diện 2 đơn vị ký kết phối hợp tiêu thụ nông, thủy sản cho nông dân.
Đại diện 2 đơn vị ký kết phối hợp tiêu thụ nông, thủy sản cho nông dân.

 

Theo đó, sản lượng nông, thủy sản các loại trên địa bàn tỉnh bị tồn đọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cần tiêu thụ hơn 9.540 tấn. Để giúp nông dân, 2 đơn vị sẽ tập trung vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và các doanh nghiệp hỗ trợ tiêu. Các cấp công đoàn phối hợp giúp nông dân, tổ chức tiêu thụ; kết nối với các địa phương tỉnh bạn hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân. Phấn đấu vận động bình quân mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký mua nông, thủy sản qua tổ chức công đoàn ít nhất 50.000 đồng/người. Công đoàn cơ sở được sử dụng kinh phí tiết kiệm từ dự toán chi thường xuyên năm 2021 để mua hỗ trợ đoàn viên, người lao động đơn vị mình…

 

Tại lễ ký kết, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa ủng hộ 100 triệu đồng mua nông, thủy sản hỗ trợ cho các bếp ăn công nhân tại các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” ở Khu công nghiệp Suối Dầu; Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản giá trị 120 triệu đồng; Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa hỗ trợ tiệu thụ 2 tấn táo trị giá 30 triệu đồng; Công đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa hỗ trợ tiêu nông, thủy sản trị giá 20 triệu đồng; Công đoàn ngành Giáo dục hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản trị giá 20 triệu đồng; Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt hỗ trợ tiêu thụ 1 tấn táo trị giá 15 triệu đồng; Công đoàn ngành Công thương hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản trị giá 10 triệu đồng.

 

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao ủng hộ mua nông, thủy sản hỗ trợ bếp ăn công nhân ở Khu công nghiệp Suối Dầu.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao ủng hộ mua nông, thủy sản hỗ trợ bếp ăn công nhân ở Khu công nghiệp Suối Dầu.

 

 

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa trao hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản.
Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa trao hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản.

 

 

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa trao hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản.
Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa trao hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản.

 

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa trao hỗ trợ tiêu nông, thủy sản.
Công đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa trao hỗ trợ tiêu nông, thủy sản.

 

Công đoàn ngành Giáo dục trao hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản.
Công đoàn ngành Giáo dục trao hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản.

 

Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt hỗ trợ tiêu thụ 1 tận táo.
Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt hỗ trợ tiêu thụ 1 tấn táo.

 

VĂN GIANG

 

.

các thông tin tiện ích