Đẩy nhanh độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chủ Nhật, 27/10/2019, 20:51 [GMT+7]

Đẩy nhanh độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh như: Tăng cường phối hợp liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, đơn vị liên quan để quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT; tập trung rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác thực hiện đóng đầy đủ BHXH bắt buộc, BHYT cho người lao động; đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm khai trình việc sử dụng lao động theo quy định... Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến tháng 9-2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 154.929 người (đạt 95,61% kế hoạch, tăng 4,24%); số người tham gia BHXH tự nguyện 5.409 người (đạt 99,54% kế hoạch, tăng 290,26%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 142.656 người (đạt 93,54% kế hoạch, tăng 4,25%); số người tham gia BHYT: 1.132.660 người, đạt 102,08%, tăng 3,40% so với cùng kỳ năm 2018; chỉ tiêu BHYT toàn dân đạt 91,54% (dân số năm 2019: 1.237.400 người).


V.G

.

các thông tin tiện ích