Từ ngày 1-7: Đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ sở mới

Thứ Ba, 15/05/2018, 23:05 [GMT+7]

Từ ngày 1-7: Đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ sở mới

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, từ ngày 1-7-2018, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 đồng/tháng, điều này đồng nghĩa mức đóng BHXH cũng tăng theo.

 
Cụ thể, số tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 62.550 đồng/tháng, được tính theo công thức: 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng. Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 111.200 đồng/tháng, được tính theo công thức: 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.


Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%. Số tiền đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%. Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.


PHÚ VINH


 

.

các thông tin tiện ích