VIDEO: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy phục vụ Festival Biển 2023