VIDEO: Truy bắt nóng đối tượng cướp dây chuyền vàng liên tỉnh.