VIDEO: Bạn đọc ủng hộ 128 triệu đồng cho em Lâm Thiên Hùng
M. PHƯƠNG - T. DƯƠNG