VIDEO: Mưa đá, lốc xoáy làm gãy đổ cây xanh ở huyện Khánh Sơn