VIDEO: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh trả lời phỏng vấn về ý nghĩa của Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đối với tỉnh Khánh Hòa02/08/2022